Εξοπλισμός καταστήματος | Michanos Sport Ζάκυνθος

Την επίπλωση και εξοπλισμό του καταστήματος Michanos Sport στην Ζάκυνθο ανέλαβε η εταιρία μας σε συνεργασία με το γραφείο Design Team – Νίκος Θεοδωρακόπουλος. Στο νέο κατάστημα πρωτοστάτησε το σύστημα iHandle με λειτουργίες κρεμάσεων και ραφιών για την προβολή και αποθήκευση των προϊόντων αθλητικής ένδυσης. Κρεμάσεις για ανάρτηση των ρούχων, προβολές για en face παρουσίαση των προϊόντων και εξαρτήματα όπως μπαλιέρες, καπελιέρες, ράφια και slat panels ολοκλήρωσαν την αισθητική και λειτουργική εικόνα του χώρου.

Design: Design Team
Επίπλωση και εξοπλισμός: ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting

Την επίπλωση και εξοπλισμό του καταστήματος Michanos Sport στην Ζάκυνθο ανέλαβε η εταιρία μας σε συνεργασία με το γραφείο Design Team – Νίκος Θεοδωρακόπουλος. Στο νέο κατάστημα πρωτοστάτησε το σύστημα iHandle με λειτουργίες κρεμάσεων και ραφιών για την προβολή και αποθήκευση των προϊόντων αθλητικής ένδυσης. Κρεμάσεις για ανάρτηση των ρούχων, προβολές για en face παρουσίαση των προϊόντων και εξαρτήματα όπως μπαλιέρες, καπελιέρες, ράφια και slat panels ολοκλήρωσαν την αισθητική και λειτουργική εικόνα του χώρου.

Design: Design Team
Επίπλωση και εξοπλισμός: ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting