ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Βοηθός Σιδερά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Καθήκοντα

 • Μετρήσεις, κοπές, κόλλημα
 • Δημιουργία στοκ εξαρτημάτων

Απαραίτητα Προσόντα

 • ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογο τμήμα
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και κάτοχος Ι.Χ.
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και ακρίβεια

Παροχές

 • Μόνιμη απασχόληση, πενθήμερη 8ωρη εργασία
 • Πλήρη ασφάλιση, επιδόματα, άδειες
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Ηλεκτροσυγκολλητής μετάλλου – μονταδόρος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Καθήκοντα

 • Δημιουργία μεταλλικών κατασκευών
 • Μετρήσεις, κοπές, κόλλημα
 • Δημιουργία στοκ εξαρτημάτων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογο τμήμα
 • Εμπειρία και εξειδίκευση σε κολλήσεις σύρματος σε γραμμή παραγωγής
 • Γνώση κατασκευαστικών σχεδίων
 • Γνώση μετρήσεων, κοπών, μοντάρισμα
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και κάτοχος Ι.Χ.
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και ακρίβεια

Παροχές

 • Μόνιμη απασχόληση, πενθήμερη 8ωρη εργασία
 • Πλήρη ασφάλιση, επιδόματα, άδειες
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Αγγελίες εργασίας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Αποθηκάριος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Καθήκοντα

 • Παραλαβή και αποθήκευση εμπορευμάτων
 • Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
 • Προετοιμασία, συλλογή και εκτέλεση των παραγγελιών και διασφάλιση της ορθότητας αυτών
 • Οργάνωση και καθαριότητα αποθηκευτικού χώρου
 • Πακετοποίηση – παλετοποίηση

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και κάτοχος Ι.Χ.
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και ακρίβεια

Παροχές

 • Μόνιμη απασχόληση, πενθήμερη 8ωρη εργασία
 • Πλήρη ασφάλιση, επιδόματα, άδειες
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Αγγελίες εργασίας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ