ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | ΠΟΡΛΙΔΑ

Ο εξοπλισμός των Συστεγασμένων Φαρμακείων Πορλίδα – Βαμβακά σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Patsios Architecture έφερε εις πέρας το νέο χώρο της κας.Πορλίδας – Βαμβακά. Κυριάρχησαν για ακόμη μια φορά ο συνδυασμός των κολονών αλουμινίου Alias σε μαύρους και λευκούς χρωματισμούς, με ειδική κατασκευή των βραχιόνων καθώς πλάτες συνθετικής ξυλείας με όψη μαρμάρου.

Μελέτη: Patsios Architecture
Εξοπλισμός Καταστήματος: ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting
Photos: dt.Shoot

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Ο εξοπλισμός των Συστεγασμένων Φαρμακείων Πορλίδα – Βαμβακά σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Patsios Architecture έφερε εις πέρας το νέο χώρο της κας.Πορλίδας – Βαμβακά. Κυριάρχησαν για ακόμη μια φορά ο συνδυασμός των κολονών αλουμινίου Alias σε μαύρους και λευκούς χρωματισμούς, με ειδική κατασκευή των βραχιόνων καθώς πλάτες συνθετικής ξυλείας με όψη μαρμάρου.

Μελέτη: Patsios Architecture
Εξοπλισμός Καταστήματος: ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting
Photos: dt.Shoot