ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ NESPO στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η ομάδα της ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting ανέλαβε την επίπλωση και τον εξοπλισμών των νέων καταστημάτων Nespo και Hood of Sneakers στην περιοχή ΙΚΕΑ Αεροδρομίου στην Θεσσαλονίκη. Για ακόμη μια φορά το σύστημα iHandle 40×40 κυριάρχησε στον εξοπλισμό του καταστήματος όπου οι δύο χώροι έχουν απεριόριστες δυνατότητες για προσαρμογή των εξαρτημάτων βάσει των εκάστοτε αναγκών. Μπάρες κρέμασης ρούχων σε παραλληλόγραμμη διατομή, μπάρες προβολής όπου αναρτώνται οι ίσιες προβολές, τα εξαρτήματα για μπάλες αλλά και τα παπούτσια. Σημαντικό αποτέλεσμα στο αισθητικό κομμάτι αποτέλεσε η ανάρτηση των μελαμινικών πλάτων σε μαύρους και ξύλινους χρωματισμούς όπως επίσης και οι πλάτες από πλέγμα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την εταιρία και τον αρχιτέκτονα κο.Νένο για την εμπιστοσύνη τους.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ NESPO & HOOD of Sneakers

Η ομάδα της ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting ανέλαβε την επίπλωση και τον εξοπλισμό των νέων καταστημάτων Nespo και Hood of Sneakers στην περιοχή ΙΚΕΑ Αεροδρομίου στην Θεσσαλονίκη. Για ακόμη μια φορά το σύστημα iHandle 40×40 κυριάρχησε στον εξοπλισμό του καταστήματος όπου οι δύο χώροι έχουν απεριόριστες δυνατότητες για προσαρμογή των εξαρτημάτων βάσει των εκάστοτε αναγκών. Μπάρες κρέμασης ρούχων σε παραλληλόγραμμη διατομή, μπάρες προβολής όπου αναρτώνται οι ίσιες προβολές, τα εξαρτήματα για μπάλες αλλά και τα παπούτσια. Σημαντικό αποτέλεσμα στο αισθητικό κομμάτι αποτέλεσε η ανάρτηση των πλατών μελαμίνης σε μαύρους και ξύλινους χρωματισμούς όπως επίσης και οι πλάτες από μεταλλικό πλέγμα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την εταιρία και τον αρχιτέκτονα κο.Νένο για την εμπιστοσύνη τους.

open

ETPA_Sticker2