Σχεδιασμός και εξοπλισμός καταστήματος ένδυσης | WOODLAND

Το πολυκατάστημα Woodland εξοπλίστηκε από την εταιρίας μας με όλα τα σύγχρονα αλλά ταυτόχρονα λειτουργικά και ευέλικτα συστήματα προώθησης των προϊόντων. Ράφια με κρεμάσεις, πάνελ, δοκιμαστήρια, βιτρίνες ήταν τα κυριότερα στοιχεία του καταστήματος.

WOODLAND | ΕΝΔΥΣΗ