ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | NESPO ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ο εξοπλισμός καταστήματος Nespo | Hood of Sneakers πραγματοποιήθηκε από την εταιρία μας στην αρχή του έτους. Για ακόμη μια φορά το διαδεδομένο σύστημα iHandle με αναρτόμενες πλάτες μελαμίνης, μεταλλικά πλέγματα σε συνδυασμό με τα banner έφεραν το επιθυμητό ύφος της εταιρίας στον νέο της χώρο. Ράφια, μπάρες προβολής, κρεμάσεις είναι μερικά από τα αναπόσπαστα εξαρτήματα ανάρτησης και παρουσίασης των προϊόντων ένδυσης και υπόδησης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ NESPO & HOOD of Sneakers

Ο εξοπλισμός καταστήματος Nespo | Hood of Sneakers πραγματοποιήθηκε από την εταιρία μας στην αρχή του έτους. Για ακόμη μια φορά το διαδεδομένο σύστημα iHandle με αναρτόμενες πλάτες μελαμίνης, μεταλλικά πλέγματα σε συνδυασμό με τα banner έφεραν το επιθυμητό ύφος της εταιρίας στον νέο της χώρο. Ράφια, μπάρες προβολής, κρεμάσεις είναι μερικά από τα αναπόσπαστα εξαρτήματα ανάρτησης και παρουσίασης των προϊόντων ένδυσης και υπόδησης.