ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | NEW BALANCE ΚΥΠΡΟΣ

Μια νέα συνεργασία επισφραγίστηκε το 2018 με το νέο design καταστημάτων της εταιρίας New Balance. Το 2019 αναλάβαμε την custom παραγωγή εξοπλισμού και επίπλωσης της εταιρείας στην Λεμεσό της Κύπρου. Η επίπλωση και ο εξοπλισμός του καταστήματος έγινε από την εταιρία μας χρησιμοποιώντας το ιδιαίτερα διαδεδομένο σύστημα Alias με κολόνες αλουμινίου χωνευτές στην τοιχοποιία. Πιο συγκεκριμένα, διάτρητες κολόνες εγκυβωτίστηκαν στα block panels όπου έφεραν όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα κρέμασης και προβολικής παρουσίασης. Σημαντικός σχεδιαστικός παράγοντας ήταν τα εξαρτήματα προβολής να παρουσιάζονται σε φινίρισμα raw material με διαφανές ματ βερνίκι. Τέλος, στις κατασκευές προστέθηκαν custom προωθητικά stands, τραπεζάκια και επιδαπέδιοι καθρέπτες παπουτσιού.

Πελάτης: New Balance
Σχεδίαση: Περδικέλης Νίκος
Εξοπλισμός καταστήματος: ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting
Δομικά: Top SkyRenovations
Φωτογραφίες: Περδικέλης Νίκος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | NEW BALANCE ΚΥΠΡΟΣ

Μια νέα συνεργασία επισφραγίστηκε το 2018 με το νέο design καταστημάτων της εταιρίας New Balance. Το 2019 αναλάβαμε την custom παραγωγή εξοπλισμού και επίπλωσης της εταιρείας στην Λεμεσό της Κύπρου. Η επίπλωση και ο εξοπλισμός του καταστήματος έγινε από την εταιρία μας χρησιμοποιώντας το ιδιαίτερα διαδεδομένο σύστημα Alias με κολόνες αλουμινίου χωνευτές στην τοιχοποιία. Πιο συγκεκριμένα, διάτρητες κολόνες εγκυβωτίστηκαν στα block panels όπου έφεραν όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα κρέμασης και προβολικής παρουσίασης. Σημαντικός σχεδιαστικός παράγοντας ήταν τα εξαρτήματα προβολής να παρουσιάζονται σε φινίρισμα raw material με διαφανές ματ βερνίκι. Τέλος, στις κατασκευές προστέθηκαν custom προωθητικά stands, τραπεζάκια και επιδαπέδιοι καθρέπτες παπουτσιού.

Πελάτης: New Balance
Εξοπλισμός καταστήματος: ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting
Δομικά: Top SkyRenovations
Φωτογραφίες: Περδικέλης Νίκος

open

ETPA_Sticker2