Σχεδιασμός και εξοπλισμός καταστήματος υαλικών | AFFERO

Το παρακάτω κατάστημα αποτελεί μία ένδειξη των κατασκευών από μέταλλο και τζάμι. Στρόγγυλη σωλήνα Φ 50 και βραχίονες αλουμινίου για τζάμι επιλέχθηκαν για τα συστήματα ραφιών καθώς και σωλήνα τετράγωνη χρωμίου με τζάμι για τα βάθρα βιτρίνας. Τέλος το ταμείο σε ίδιο υλικό αλουμινίου και χρωματισμούς συνθέτει το ολοκληρωμένο αισθητικό αποτέλεσμα της αντίστοιχης εταιρικής ταυτότητας.

AFFERO | ΥΑΛΙΚΑ

open

ETPA_Sticker2