Σχεδιασμός και εξοπλισμός καταστήματος βιβλίων-χαρτικών | ΣΠΟΝΔΙΛΙΔΗΣ

Η εταιρεία ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting έχοντας βασική αρχή την ασφάλεια των πελατών, πωλητών και κατόπιν των προϊόντων, προτείνει τις πιο σταθερές κατασκευές. Στο παρακάτω κατάστημα βιβλίων – χαρτικών ,λόγω του βάρους των προϊόντων, έγιναν ειδικές ξύλινες κατασκευές από ενισχυμένα υλικά, ράφια, και κατασκευές – εκθετήρια κέντρου.

ΣΠΟΝΔΙΛΙΔΗΣ | ΒΙΒΛΙΑ – ΧΑΡΤΙΚΑ

open

ETPA_Sticker2