ΛΕΜΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΟΥΚΛΕΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54 625
ΤΗΛ: 2310534600
FAX: 2310545537
www.lemantinou.gr
info@lemantinou.gr