Σχεδιασμός και εξοπλισμός καταστήματος υαλικών | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Στο παρακάτω κατάστημα τονίζεται η μίξη όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός καταστήματος σε μόλις ένα τοίχο. Έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε τις κολώνες υποδομής μαζί με τους βραχίονες σε υλικό μετάλλου, ξύλινες πλάτες οι ποίες διακοσμούν και δημιουργούν αντίθεση με το λευκό χρώμα του προϊόντος, ράφια από τζάμι και τέλος φωτιζόμενα ράφια από γυψοσανίδα.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΥΑΛΙΚΑ

open

ETPA_Sticker2