Εξοπλισμός Καταστήματος Παιδικής Ένδυσης Happy Nest –

Άλλο ένα κατάστημα παιδικής ένδυσης που προτίμησε το σύστημα Stability κρυφής διάτρησης της εταιρείας μας. Έπειτα της σχεδίασης της αρχιτέκτων μηχανικού Φρόσω Τσιαβέ επιλέχθηκε η διατομή 25*25 με κρυφή διάτρηση και επενδύθηκαν με ρουστικ επιφάνειες τα έπιπλα του καταστήματος. Οι επιτοίχιες μονάδες με κολόνες Stability κρυφής διάτρησης δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να μετακινεί και να αναδιαμορφώνει εύκολα και γρήγορα τις κρεμάσεις και τα ράφια ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του.

Σχεδίαση: Φρόσω Τσιαβέ
Εξοπλισμοί Καταστήματος: ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting

Άλλο ένα κατάστημα παιδικής ένδυσης που προτίμησε το σύστημα Stability κρυφής διάτρησης της εταιρείας μας. Έπειτα της σχεδίασης της αρχιτέκτων μηχανικού Φρόσω Τσιαβέ επιλέχθηκε η διατομή 25*25 με κρυφή διάτρηση και επενδύθηκαν με ρουστικ επιφάνειες τα έπιπλα του καταστήματος. Οι επιτοίχιες μονάδες με κολόνες Stability κρυφής διάτρησης δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να μετακινεί και να αναδιαμορφώνει εύκολα και γρήγορα τις κρεμάσεις και τα ράφια ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του.

Σχεδίαση: Φρόσω Τσιαβέ
Εξοπλισμοί Καταστήματος: ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting

open

ETPA_Sticker2