Σχεδιασμός και εξοπλισμός φαρμακείου | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το φαρμακείο της Κας Αργυροπούλου στο Γαλαρινό επενδύθηκε με έπιπλα όπως ντουλάπια, συστήματα προβολής προϊόντων με γυάλινα ράφια, ταμείο με καμπύλα τμήματα ράφια αποθήκης.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

open

ETPA_Sticker2