Shop Fitting | GIOTA Karditsa

Client: Giota
When: 2019
Where: Karditsa, Greece
Area: 220 sqm
Design: Design Team – Nikos Theodorakopoulos
Shop Fitting: Savopoulos Shop Fitting
Photos: dt.Shoot

Client: Giota
When: 2019
Where: Karditsa, Greece
Area: 220 sqm
Design: Design Team – Nikos Theodorakopoulos
Shop Fitting: Savopoulos Shop Fitting
Photos: dt.Shoot